"נוער שוחר מורשת הקהילות" של מרכז דהאן באוניברסיטת בר אילן

ב"ה,  חשון תשע"ט

     אוקטובר  2018

סטודנטים לתואר שני/שלישי

שלום רב,

אנו קוראים לך להצטרף לפרוייקט נשמ"ה (נוער שוחר מורשת הקהילות) של המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן באוניברסיטת בר-אילן.

תוכנית נשמ"ה הוכנה במסגרת מפעל חינוכי-חברתי להעמקת חקר קהילות ישראל ע"י בני הנוער היהודי.

מטרת הפרוייקט היא הנחיית תלמידי בתי"ס תיכוניים בכתיבת עבודות גמר בנושאים: ספרות, תולדות עם ישראל, פילוסופיה יהודית, אמנות יהודית, חינוך, מוסיקה, תלמוד, תנ"ך, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

התוכנית באה להציב בפני בני הנוער את האתגר לחקור את מורשתם המשפחתית והקהילתית מהיבטים שונים (היסטוריים, חברתיים, ספרותיים ואמנותיים), לעודד את הלימוד והעיון ולפתח את היצירתיות בנושאים הקשורים למורשת קהילות ישראל בכלל וליהדות ספרד והמזרח בפרט.

חיוניות  התוכנית ניכרת בתרומתה ליצירת גשר תרבותי בין בני הנוער, גשר המושתת על מכנה משותף של ידע והיכרות באשר לקהילות ישראל ולמורשתן התרבותית, תוך העמקת ההיכרות עם הערכים הלאומיים, הדתיים והחברתיים של עם ישראל לדורותיו.

חשיבות רבה ניכרת בהכנה יסודית, מעמיקה ומונחית של התלמידים כותבי העבודות ע"י המנחים. עבודה יסודית ורצינית גורמת לסיפוק והנאה מעצם ההתמודדות עם משימה לימודית מאתגרת, ומביאה להצלחה והישגים מצוינים.

עבודות-גמר:

עבודת הגמר היא עבודה עצמית, עיונית או עיונית-מעשית, שהתלמיד רשאי להגישה למשרד החינוך בשנת לימודיו האחרונה בביה"ס העל-יסודי, כחלק ממשימותיו לקבלת תעודת בגרות. עבודה זו שווה בהיקפה ל-4 יחידות לימוד.

בעבודת הגמר התלמיד ינסה להתמודד עם סוגיה מדעית מסוימת, להעמיק בה, להבהירה ולסכמה, לא מצופה ממנו חידוש מדעי. בעבודת הגמר יושם דגש על כושר הלימוד העצמי של התלמיד, על הכרתו דרכי לימוד מתקדמות, מדעיות ומחקריות, על התמודדותו עם בעיות מדעיות ומחקריות ועל עידודו לחשיבה מדעית, ביקורתית ויצירתית.

ההיערכות להכנת העבודות, ההצעות לכתיבתן וראשית הטיפול בהן ייעשו בכיתה י"א, העבודה תושלם ותוגש להערכה במהלך כיתה י"ב.

תנאי קבלה להנחייה במסגרת הפרוייקט:

בתוכנית נשמ"ה יכולים להנחות סטודנטים מן המניין הלומדים לתואר שני (במסלול עם תזה) ושלישי.

דרישות:

במסגרת המחויבות לפרוייקט ינחה הסטודנט באופן אישי תלמיד בכיתה יא' בבי"ס על יסודי, אותו יפגוש פעמיים בחודש (בממוצע) עד להגשת העבודה.

היקף שעות העבודה השנתיות בפרויקט הוא כ-128 שעות.

המפגשים עם התלמיד יתקיימו בספריית ביה"ס בו לומד התלמיד,  או באוניברסיטה.

מלגה:

ע"פ ההסדר הקיים, הנתון לשיקול דעתו של מרכז דהאן, יהיה הסטודנט זכאי, לקבל ממרכז דהאן מלגה בסך  5,000 ₪ עבור הנחיית תלמיד אחד ו- 7,500 ₪ עבור הנחיית שני תלמידים.

המלגה תועבר אל הסטודנט ע"י מרכז דהאן, בשלושה מועדים:

המועד הראשון- בגובה של עד 20% מסכום המלגה לאחר הגשת הצעת המחקר ואישורה הן על ידי המנחה האקדמית מטעם מרכז דהאן (ד"ר מלי אייזנברג) והן על ידי  משרד החינוך.

המועד השני- בגובה של עד 40% מסכום המלגה, לאחר הגשת העבודה ואישורה של המנחה האקדמית מטעם מרכז דהאן.

המועד שלישי- בגובה של עד 40% מסכום המלגה, יועבר לאחר קבלת הטופס המפרט את הציון ממשרד החינוך, קבלת העבודה בקובץ במייל וקבלת העבודה כרוכה בדואר.

אם הינך מעוניין/ת להשתתף בפרוייקט הנ"ל ואם הינך סטודנט/ית מן המניין בשנת הלימודים תשע"ח נא מלא/י את הטופס המצ"ב בהקדם, ושלח/י עד לתאריך  30/12/2018 , ואנו נזמן אותך לראיון.

 

                                                                                                    

          בתודה ובברכה,

ד"ר שמעוון אוחיון

            מנהל מרכז דהאן