הזמנה להשקת הספר זוהר החלומות מאת ד"ר אסתר מלכה 01.11.2018