מערכת שעות תשע"ט סמ' ב

שעה

ראשון

שני

שלישי

רביעי

8-10

 

30101/01 - תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה – 10 עד המאה ה - 15 / פרופ' ד.  שוורץ הרצאה שנתי חובה  

30124/01 - קריאת טקסטים בהגות היהודית בימי הביניים /

פרופ' ד. שוורץ הרצאה

שנתי חובה   

30007/01 - ספרות ההיכלות

והמרכבה / ד"ר מ. שניידר

הרצאה מתוקשב

10-12

 

30213/01 - קריאה בספר הזוהר /

פרופ' ד. אברמס הרצאה

שנתי חובה  

 

30026/01 - השפעת חסידות חב"ד על ההגות היהודית האורתודוכסית במאה ה - 20 /

פרופ' ד. שוורץ הרצאה   

30726/01 - השפעת חסידות

חב"ד על ההגות היהודית האורתודוכסית במאה ה - 20 / פרופ' ד. שוורץ סמינריון   

 

30023/01 - הקבלה בביזנטיון :

ספר הפליאה / פרופ' ד. אברמס

הרצאה

30723/01 - הקבלה בביזנטיון :

ספר הפליאה / פרופ' ד. אברמס

סמינריון  

 

03016/01 - חזיונות מקובלי צפת /

פרופ' א. אלקיים הרצאה

סמ. ב' ל. יסוד  

 

 

30009/01 - בני אדם ומלאכים / ד"ר מ. שניידר  הרצאה

 מתוקשב

12-14

 

30250/01 - מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל ב' - סדנה לתכנית המורים /

ד"ר א. אידלשטיין

הרצאה שנתי חובה לת. המורים

 

30900 - סמינר מחלקתי

30902 - סמינר חוקרים

 

30052/01 - מסורות הסוד במדרשי חז"ל / ד"ר מ. שניידר הרצאה

30752/01 - מסורות הסוד במדרשי חז"ל / ד"ר מ. שניידר סמינריון

 

03083/01 - מבוא לקבלה /

פרופ' ד. אברמס הרצאה

שנתי ל. יסוד   

30044/01 - הגות ההשכלה הברלינאית אחרי מנדלסון: הוגים וחיבוריהם

(1780-1800) /

ד"ר י. קולר הרצאה       

30744/01 - הגות ההשכלה הברלינאית אחרי מנדלסון: הוגים וחיבוריהם

(1780-1800) /

ד"ר י. קולר סמינריון  

 

14-16

 

 

 

 

 

 

 

30201 - תולדות הפילוסופיה היהודית החדשה /

פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

שנתי חובה

 

30039/01 - בין פילוסופיה ומיסטיקה : עיון בקל"ח פתחי חכמה לרמח"ל /

פרופ' א. אלקיים הרצאה                

30739/01 - בין פילוסופיה ומיסטיקה : עיון בקל"ח פתחי חכמה לרמח"ל /  

פרופ' א. אלקיים סמינריון

 

30154/01 - מעמדה הדתי של מדינת ישראל / ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה 

 

30054/01 - משה רבינו באגדה ובמיסטיקה / ד"ר מ. שניידר

הרצאה

30754/01 - משה רבינו באגדה ובמיסטיקה / ד"ר מ. שניידר

סמינריון

 

03514/01 - מבט פנורמי על המחשבה היהודית. סוגות, נושאים, שאלות יסוד /

פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

שנתי ל. יסוד 

30156/01 - תורתם ההגותית של חכמי חברון בעת החדשה / ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

 

30055/01 - מבוא לפילוסופיה היהודית במאה ה - 17  עד המאה ה - 19 (קריאת טקסטים) /

ד"ר י. קולר הרצאה

 

 

16-18

 

30159/01 -  מבוא לתורת הסוד העברית / פרופ' א. אלקיים

הרצאה שנתי חובה                

 

30043/01 - פילוסופיית הרמב"ם

בהגות היהודית המודרנית : משפינוזה עד להרמן כהן /

ד"ר י. קולר הרצאה  

30743/01 - פילוסופיית הרמב"ם

בהגות היהודית המודרנית:

משפינוזה עד להרמן כהן

ד"ר י. קולר סמינריון

30155/01 - קבלה והלכה /

ד"ר י.  הרשקוביץ הרצאה

 

30048/01 - החשיבה הדיאלוגית:

לוינס, בובר וסולובייצי'ק /

פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

30748/01 - החשיבה הדיאלוגית:

לוינס, בובר וסולובייצי'ק /

פרופ' ח. בן-פזי סמינריון

 

 

 03026/01 -  תולדות המחשבה היהודית בספרות הרבנית /

ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה שנתי ל. יסוד 

18-20

 

30024/01 - דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל /

ד"ר א. מלאכי הרצאה

שנתי חובה

 

03022/01 - סוגיות מהתנ"ך באתיקה הפילוסופית בעת החדשה/ ד"ר י. קולר הרצאה

סמ.  ב' ל. יסוד