מערכת שעות תשע"ט סמ' ב

מחשבת ישראל - מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ט סמ. ב'

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

8-10

 

30101/01 - תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה – 10 עד המאה ה - 15 / פרופ' ד.  שוורץ הרצאה שנתי חובה  

30124/01 - קריאת טקסטים בהגות היהודית בימי הביניים /

פרופ' ד. שוורץ הרצאה שנתי חובה

 

10-12

 

30213/01 - קריאה בספר הזוהר / פרופ' ד. אברמס הרצאה שנתי חובה  

30026/01 - השפעת חסידות חב"ד על ההגות היהודית האורתודוכסית במאה ה - 20 /

פרופ' ד. שוורץ הרצאה   30726/01 - השפעת חסידות

חב"ד על ההגות היהודית האורתודוכסית במאה ה - 20 / פרופ' ד. שוורץ סמינריון   

 

30023/01 - הקבלה בביזנטיון :

ספר הפליאה / פרופ' ד. אברמס

הרצאה 30723/01 - הקבלה בביזנטיון:  ספר הפליאה / פרופ' ד. אברמס סמינריון

03016/01 - חזיונות מקובלי צפת / ד"ר א. אלקיים סמ. ב' ל. יסוד  

 

 

 

 

12-14

30154/01 - מעמדה הדתי של מדינת ישראל /

ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

 

 

 

 

30250/01 - מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל ב' - סדנה לתכנית המורים / ד"ר א. אידלשטיין הרצאה שנתי  

30900 - סמינר מחלקתי

30902 - סמינר חוקרים

 

30055/01 - מבוא לפילוסופיה היהודית במאה ה - 17 - עד המאה ה - 19 (קריאת טקסטים) / ד"ר י. קולר הרצאה

30052/01 - מסורות הסוד במדרשי חז"ל / ד"ר מ. שניידר הרצאה

30752/01 - מסורות הסוד במדרשי חז"ל / ד"ר מ. שניידר סמינריון

03083/01 - מבוא לקבלה / פרופ' ד. אברמס שנתי ל. יסוד 

30044/01 - הגות ההשכלה הברלינאית אחרי מנדלסון: הוגים וחיבוריהם (1780-1800) /

ד"ר י. קולר הרצאה            

30744/01 - הגות ההשכלה הברלינאית אחרי מנדלסון: הוגים וחיבוריהם (1780-1800) /

ד"ר י. קולר סמינריון

 

 

14-16

30155/01 - קבלה והלכה / ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

 

 

 

 

 

 

 

 

30159/01 - מבוא לתורת הסוד העברית / ד"ר א. אלקיים

הרצאה שנתי חובה                

 

30054/01 - משה רבינו באגדה ובמיסטיקה / ד"ר מ. שניידר הרצאה

30754/01 - משה רבינו באגדה ובמיסטיקה / ד"ר מ. שניידר סמינריון

03514/01 - מבט פנורמי על המחשבה היהודית. סוגות, נושאים, שאלות יסוד / פרופ' ח. בן-פזי הרצאה שנתי

ל. יסוד 

30156/01 - תורתם ההגותית של חכמי חברון בעת החדשה / ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

03126/01 - סוגיות מהתנ"ך באתיקה הפילוסופית בעת החדשה / ד"ר י. קולר הרצאה ל. יסוד

 

16-18

 

30201/01 - תולדות הפילוסופיה היהודית החדשה / פרופ' ח. בן-פזי הרצאה שנתי חובה

30039/01 - בין פילוסופיה ומיסטיקה: עיון בקל"ח פתחי חכמה לרמח"ל / ד"ר א. אלקיים הרצאה                

30739/01 - בין פילוסופיה ומיסטיקה: עיון בקל"ח פתחי חכמה לרמח"ל /  ד"ר א. אלקיים סמינריון

 

30043/01 - פילוסופיית הרמב''ם בהגות היהודית המודרנית: משפינוזה עד להרמן כהן / ד"ר י. קולר הרצאה            

30743/01 - פילוסופיית הרמב''ם בהגות היהודית המודרנית: משפינוזה עד להרמן כהן / ד"ר י. קולר סמינריון

 

 

30007/01 - ספרות ההיכלות והמרכבה / ד"ר מ. שניידר מתוקשב הרצאה

  03026/01 -  תולדות המחשבה היהודית בספרות הרבנית / ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה שנתי ל. יסוד 

18-20

 

30024/01 - דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל / ד"ר א. מלאכי הרצאה שנתי חובה

30048/01 - החשיבה הדיאלוגית: לוינס, בובר וסולובייצי'ק / פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

30748/01 - החשיבה הדיאלוגית: לוינס, בובר וסולובייצי'ק / פרופ' ח. בן-פזי סמינריון

 

 

 

30009/01 - בני אדם ומלאכים / ד"ר מ. שניידר  מתוקשב הרצאה