מערכת שעות תשע"ט סמסטר א

שעה

ראשון

 

שני

שלישי

רביעי

8-10

 

 

 

 

 

 

 

30101/01 - תולדות הפילוסופיה היהודית מהמאה ה - 10 עד המאה

ה - 15 / פרופ' ד.  שוורץ הרצאה שנתי חובה 

30124/01 - קריאת טקסטים בהגות היהודית בימי הביניים / פרופ' ד. שוורץ הרצאה

שנתי חובה 

30006/01 - הספרות האפוקליפטית  /

ד"ר מ. שניידר הרצאה

מתוקשב

 

 

 

10-12

 

 

 

30213/01 - קריאה בספר הזוהר/

פרופ' ד. אברמס הרצאה

שנתי חובה

 

30473/01 - חב"ד : בין תיאוסופיה לפילוסופיה / פרופ' ד. שוורץ הרצאה

30773/01 - חב"ד : בין תיאוסופיה לפילוסופיה / פרופ' ד. שוורץ

סמינריון

 

03008/01 - הסיפור החסידי /

 ד"ר צ. קויפמן  סמ. א ל. יסוד 

 

30022/01 - הקבלה בביזנטיון: ספר הקנה  / פרופ' ד. אברמס הרצאה

30722/01 - הקבלה בביזנטיון: ספר הקנה / פרופ' ד. אברמס סמינריון

 

 

03115/01 -  סוד ספר הזוהר /

פרופ' א. אלקיים סמ. א ל. יסוד  

 

 

30030/01 - ראשית החסידות : הבעש"ט - דמותו והגותו /

ד"ר צ. קויפמן הרצאה

 

30008/01 - המקדש במיסטיקה היהודית  / ד"ר מ. שניידר

הרצאה מתוקשב

12-14

 

 

 

 

30250/01 - מתודיקה בהוראת מחשבת ישראל ב' - סדנה לתכנית המורים /  ד"ר א. אידלשטיין הרצאה שנתי חובה לת. המורים

 

 

30900 - סמינר מחלקתי

30902 - סמינר חוקרים

 

 

30051/01 - תיאולוגיה של ספר היצירה / ד"ר מ. שניידר

הרצאה

30751/01 - תיאולוגיה של ספר היצירה / ד"ר מ. שניידר

סמינריון

 

03083/01 - מבוא לקבלה /

פרופ' ד. אברמס  שנתי ל. יסוד    

 

30020/01 - נשים ונשיות בחסידות / ד"ר צ. קויפמן

הרצאה

30720/01 - נשים ונשיות בחסידות / ד"ר צ. קויפמן סמינריון

 

14-16

 

30201 - תולדות הפילוסופיה היהודית בעת החדשה /

פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

שנתי חובה

       

30037/01 - גילויים מן השמיים בתורת הסוד העברית /

פרופ' א. אלקיים הרצאה                

30737/01 - גילויים מן השמיים בתורת הסוד העברית /

פרופ' א. אלקיים סמינריון 

 

 

30151/01 - דיוויניזם וביבליומנטיקה ביהדות -

מאורים ותומים עד גורל הגר"א /

ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

 

30053/01 - אברהם אבינו באגדה ובמיסטיקה / ד"ר מ. שניידר הרצאה

30753/01 - אברהם אבינו באגדה ובמיסטיקה / ד"ר מ. שניידר סמינריון

 

03514/01 - מבט פנורמי על המחשבה היהודית: סוגות, נושאים ושאלות יסוד /

פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

שנתי  ל. יסוד 

30153/01 - ספרות השו"ת כמקור בסוגיות פילוסופיות /

ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

 

 

16-18

 

 

 

 

 

 

 

30159/01 - מבוא לתורת הסוד העברית /  פרופ' א. אלקיים הרצאה

שנתי חובה       

 

30021/01 - ליקוטי מוהר"ן -

בין אקזיסצנטיאליזם למיסטיקה / ד"ר צ. קויפמן הרצאה

30721/01 - ליקוטי מוהר"ן -

בין אקזיסצנטיאליזם למיסטיקה / ד"ר צ. קויפמן  סמינריון  

 

30152/01 - בעקבות האוצר  התרבותי האבוד - אוצרות רוח יהודיים שאבדו בשואה ומשמעותם / ד"ר י. הרשקוביץ

הרצאה   

 

30047/01 - עמנואל לוינס: אתיקה והפילוסופיה של היהדות / פרופ' ח. בן-פזי הרצאה

30747/01 - עמנואל לוינס: אתיקה והפילוסופיה של היהדות / פרופ' ח. בן-פזי סמינריון

 

 

03026/01 - תולדות המחשבה היהודית בספרות הרבנית / 

ד"ר י. הרשקוביץ הרצאה

שנתי ל. יסוד  

 

18-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30024/01 - דרכי מחקר וכתיבה אקדמית במחשבת ישראל /

ד"ר א. מלאכי הרצאה

שנתי חובה