הזמנה לערב עיון בנושא "היסטוריה חדשה של החסידות: אבן דרך בתולדות מחקר החסידות" 31.05.2018