אמת אמונה וקדושה-אסופת מאמרים בקבלה ובחסידות. ערב לזכרו של ד"ר יורם יעקובסון, 26.04.2018