הזמנה לכנס "כתבי קודש אופיים ומקומם בדתות" 11-12 במרץ, 2018