מלגות- קול קורא לתכנית "עמיתי עזריאלי" לשנה"ל תשע"ט