הזמנה לכנס הבינלאומי ה-18 של החברה לחקר התרבות הערבית-יהודית של ימי הביניים.