נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת מענקים והלוואות לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ז

נפתחה ההרשמה להגשת מועמדות לקבלת מענקים והלוואות לסטודנטים הלומדים

במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תשע"ז

המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך שמחים לבשר על עלייתה לאוויר של מערכת ניהול חדשה המיועדת להרשמה
מקוונת להגשת מועדות לקבלת מלגה או הלוואה.
מדי שנה המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל
שאינם מקבלים סיוע, ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג, וכן לתלמידי
המכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי.
בקרן הסיוע קיים מסלול מלגות נוסף המיועד לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה, הורים
ילד אחד ונכללים בתנאים מיוחדים המפורטים באתר.
ללומדים לתואר אקדמי שני ) M.A., M.Sc. וכיו"ב( או לתואר ד"ר ברפואה )שנים ד' ו'(, הסיוע יינתן באמצעות –
הלוואה בלבד.
נודה לכם מאוד על דאגתכם למתן הפרסום המתאים לידיעת כלל ציבור הסטודנטים שבמוסדכם.

הרשמה להגשת מועמדות מתקיימת
החל מיום שני כ"ח בניסן תשע"ז .24.04.2017
עד יום חמישי י"ד בסיוון תשע"ז . 08.06.2017
באתר

לתשומת לבכם, המערכת חדשה ועל כן יתכנו עיכובים בקליטת החומר. לשאלות והבהרות
ניתן ליצור קשר בטלפון: 888 - 808 - 2.00 או בדוא"ל: loans@education.gov.il
ב ב ר כ ה , חנה אמויאל
מרכזת בכירה הלוואות ומענקים לסטודנטים