היולי בטאון הסטודנטים של המחלקה

מטרתו של העלון הוא להפיץ בקרב חברי הסגל של המחלקה והסטודנטים הלומדים בה חדשות ועדכונים מהנעשה בחיי המחלקה, לחזק את הקשר ולהדק את האחווה והרֵעות שבין מורי המחלקה ובין כל הלומדים בה. העלון מבטא את עושר הפעילויות ומגוון ההישגים של חברי הסגל וחושף את מכלול העשייה האקדמית במחלקה בשנה האחרונה. בראיונות עם חוקרי המחלקה המופיעים בעלון זה ניתן  גם לעמוד על מחקריהם העתידיים.